Langdurige zorg aanvraag versturen

Heb je alle documenten en informatie compleet? Dan kun je nu jouw Wlz-aanvraag indienen bij het CIZ. Binnen 6 weken krijg je bericht.

In 5 stappen van aanvraag naar zorg


 1. Je stuurt jouw complete Wlz-aanvraag in

  Een Wlz-aanvraag doe je digitaal of per post

  Zoals ook te zien in de checklist bij de vorige stap, heeft het CIZ voor een Wlz-aanvraag het volgende van je nodig: 

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
  • (Medische) gegevens over jou en jouw situatie, zoals een diagnose 
  • Jouw zorgplan

  Machtigingsformulier nodig?

  Vul je de aanvraag voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Je vindt het machtigingsformulier op de website van het CIZ.

 2. Je krijgt een bevestiging van ontvangst

  Heb je de aanvraag verstuurd? Dan ontvang je een bevestiging van het CIZ. Was jouw aanvraag volledig? Dan ontvang je binnen 6 weken een besluit van het CIZ. In sommige gevallen kan het CIZ extra informatie opvragen.

 3. Het CIZ kan om extra informatie of een gesprek vragen

  Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit schriftelijk of telefonisch bij jou op. Of je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan bij jou thuis zijn of op kantoor tijdens een CIZ-spreekuur. Iemand uit jouw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

  Tips voor gesprek met het CIZ

  • Zorg dat je het gesprek voert samen met iemand uit jouw omgeving die goed bekend is met jouw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner
  • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp je nodig hebt en waarom
  • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek
  • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn
 4. Het CIZ neemt een indicatiebesluit

  Binnen 6 weken na je aanvraag neemt het CIZ een indicatiebesluit. Het CIZ bepaalt dan of je recht hebt op langdurige zorg of niet. Het CIZ belt je en licht het besluit mondeling toe. Binnen 6 weken ontvang je het besluit ook per brief.

  • Heb je inderdaad recht op de Wlz? 
   Dan ontvangt het zorgkantoor in jouw regio een bericht van het CIZ.
  • Is je aanvraag afgewezen?
   En ben je het niet eens met dit besluit? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar indienen bij het CIZ. Je stuurt een brief waarin je schrijft waar je bezwaar tegen maakt. En waarom je dat doet. Je kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.
 5. Het zorgkantoor gaat jouw zorg regelen

  Heeft jouw regionale zorgkantoor een bevestiging van het CIZ ontvangen? Dan neemt een medewerker van zorgkantoor contact met je op om een afspraak te maken. Het zorgkantoor kan voor je aan de slag en regelt de zorg waar je recht op hebt.

Wie kan je helpen bij jouw aanvraag langdurige zorg?
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner