Brilvergoeding en vergoeding lenzen

Bij VGZbewuzt krijg je alleen een bril of lenzen vergoed in bijzondere, medische situaties. 

Lenzenvergoeding