Declaratie indienen

Wil je een factuur declareren? Dat kan eenvoudig online in Mijn VGZbewuzt of met de VGZbewuzt app. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op je rekening.

Waar moet mijn declaratie aan voldoen?

Wij kunnen je declaratie alleen verwerken als deze informatie op de factuur staat:

 • Factuurnummer en factuurdatum
 • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
 • soort behandeling (inclusief prestatiecode)
 • het bedrag per behandeling
 • de datum van de behandeling
 • naam en adres van de zorgaanbieder en praktijk

Vervoerskosten declareren

Wil je je reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig.
Stuur onderstaand formulier altijd mee bij je declaratie.
Declaratieformulier vervoerskosten en logeerkosten

Declareren buitenland

Wil je een buitenlandse factuur declareren? Dat kan! Check van tevoren even of je alle informatie hebt voor de declaratie. Je krijgt binnen 10 werkdagen reactie.

Per post declareren

Lukt het niet om je factuur digitaal naar ons te sturen? Dan kan je natuurlijk ook per post declareren. Het duurt dan alleen 10 werkdagen voordat het bedrag op je rekening staat. Stuur de originele nota naar onderstaand adres:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Speciale situaties

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Help je een verzekerde die niet op jouw polis staat met declareren? Je kunt deze factuur per post declareren. Het adres staat in het blok hierboven. 

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heb je een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kun je de gemaakte kosten achteraf declareren.

Veelgestelde vragen

 • Heb je jouw factuur via de VGZbewuzt app of in Mijn VGZbewuzt verstuurd? Dan krijg je bij declaraties van Nederlandse kosten binnen 4 werkdagen bericht van ons. Heb je je declaratie per post ingediend? Of zijn de kosten in het buitenland gemaakt? Dan duurt het 10 werkdagen. Geen zorgen: je ontvangt altijd een bericht. 
 • Heb je jouw factuur via de VGZbewuzt app of in Mijn VGZbewuzt verstuurd? Dan ontvang je bij declaraties van Nederlandse kosten het bedrag dat wij vergoeden binnen 4 werkdagen op je rekening. Heb je je declaratie per post ingediend? Of zijn de kosten in het buitenland gemaakt? Dan duurt het iets langer: 10 werkdagen.
 • Nee, de originele factuur is voldoende om te declareren. Maar let op: in speciale gevallen heb je wel een declaratieformulier nodig. Bijvoorbeeld als je vervoerskosten declareert. Of als je zorgkosten gemaakt in het buitenland per post declareert.
 • Haasten is niet nodig: je kunt facturen tot 3 jaar na het begin van de behandeling indienen.
 • Zorg dat alle gegevens die we nodig hebben op de factuur staan. En dat de factuur in de juiste taal is geschreven. Ook vragen we je soms om extra informatie mee te sturen. Dan kunnen wij jouw declaratie snel verwerken. Bekijk de informatie over het declareren van een buitenlandse factuur.