Vergoeding stoppen met roken

 

Chronisch zieken en stoppen met roken-begeleiding

Ben je chronisch ziek? Dan kun je deelnemen aan gecontracteerde zorgprogramma’s voor:

  • Diabetes mellitus, type 2 
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma (als je 16 jaar of ouder bent) 

Begeleiding bij het stoppen met roken is vaak onderdeel van het programma waaraan je deelneemt. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met jouw zorggroep. Je betaalt voor deze begeleiding geen eigen risico.