Dubbel verzekerd?

Soms krijg je dezelfde zorg vergoed vanuit je aanvullende verzekering én vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan kun je eventueel jouw aanvullende verzekering opzeggen.

Kosten besparen? Check het in 4 stappen!


 1. Check of je zorg onder de Wlz valt

  Vraag jouw instelling welke zorg je krijgt én of dit valt onder de Wlz.

 2. Kijk of je ook aanvullend verzekerd bent

  Kijk bij de aanvullende opties of wij deze zorg ook vergoeden vanuit jouw aanvullende opties.

 3. Beslis of je jouw aanvullende verzekering wilt houden

  Ben je inderdaad dubbel verzekerd? Dan kun je wellicht jouw aanvullende verzekering opzeggen. Je kunt hierover ook advies vragen aan een van onze medewerkers.

 4. Jouw aanvullende verzekering opzeggen?

  Dat kun je online doen via Mijn VGZbewuzt.

Vraag je iemand anders om het voor jou te checken?

Vul dan eerst een machtiging in voor deze persoon.