Op maat gemaakte medicijnen

Het kan zijn dat je een op maat gemaakt medicijn nodig heeft. Bijvoorbeeld als de sterkte of de vorm van een bestaand medicijn voor jou niet geschikt is. De apotheker kan je vertellen of je dit medicijn vergoed krijgt. En of het nodig is om eerst een machtiging aan te vragen.

Soorten op maat gemaakte medicijnen

Er zijn 2 soorten op maat gemaakte medicijnen:

  • Een doorgeleverde bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat is bereid door een grootbereider (een bereidingsapotheek). Een apotheek kan zo'n bereiding daar bestellen en ‘doorleveren’ (meegeven) aan jou. Daarom noemen we dit een ‘doorgeleverde apotheekbereiding’.
  • Een magistrale bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat speciaal voor jou is bereid door uw eigen apotheek

Vergoeding doorgeleverde bereidingen

Alle zorgverzekeraars bepalen samen welke doorgeleverde bereidingen worden vergoed. Wij overleggen hierover met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers. De afspraken die we maken gelden voor een jaar en zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. Jouw apotheek weet welke bereidingen vergoed worden. Je kunt dit ook terugvinden op www.medicijnkosten.nl. Klik op 1 van onderstaande linkjes om te zien of de vergoeding van jouw medicijn in 2022 of 2023 is gewijzigd. En of er aanvullende voorwaarden gelden voor een vergoeding. Voor medicijnen die niet op de lijst staan verandert er niets.

Twijfel je of jouw medicijn wordt vergoed?

De apotheek kan je vertellen of jouw op maat gemaakte medicijn wordt vergoed. En of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding magistrale bereidingen

Jouw apotheker laat je weten of de magistrale bereiding die speciaal voor jou wordt bereid wordt vergoed. De apotheker beoordeelt dit aan de hand van geldende wet- en regelgeving. De apotheker kan je ook vertellen of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding hele dure medicijnen

Sommige medicijnen zijn zo duur dat we ze niet kunnen vergoeden. Is dat zo voor jouw medicijn? Dan kan de minister voor Medische Zorg en Sport toestemming geven voor de vergoeding van een medicijn dat ongeveer hetzelfde is. Apothekers moeten dit medicijn wel zelf kunnen maken.

Wordt jouw medicijn niet (meer) vergoed?

In (bijna) alle gevallen is er een medicijn dat wij wel vergoeden en dat ongeveer hetzelfde is (een alternatief medicijn). Je kunt met jouw arts of apotheker bespreken welk medicijn je als alternatief kunt gebruiken.

Geen alternatief medicijn beschikbaar?

Dan kun je jouw situatie aan ons voorleggen. Vraag je arts of apotheker dan om toestemming voor het gebruik van het medicijn op maat. Deze toestemming hebben wij nodig om te kunnen bepalen of een apotheker de medicijnen op maat voor jou mag maken.

Afbouwmedicatie voor antidepressiva

Wil je jouw antidepressiva afbouwen? Dan heb je soms op maat gemaakte medicijnen nodig. Hier kun je een vergoeding voor krijgen. Je leest hier meer over op de pagina Jouw antidepressiva veilig afbouwen.

Bekijk de vergoeding voor afbouwmedicatie van antidepressiva.