Machtiging aanvragen voor medicijnen

Voor de medicijnen in deze lijst voor 2023, de lijst voor 2024,  op maat gemaakte medicijnen en medicijnen die uit het buitenland komen heb je een machtiging van ons nodig. Alleen dan krijg je een vergoeding voor deze medicijnen.

Hoe vraag ik een machtiging aan?

Bij een apotheek met contract

Je hoeft zelf niets te doen

Je kunt gewoon naar je apotheek. Jouw apotheek beoordeelt ter plekke of je een machtiging nodig hebt en of je een vergoeding krijgt.

Neem je recept en artsenverklaring mee

Neem wel het recept van je arts en een artsenverklaring mee. Dan kan jouw apotheek meteen voor je aan de slag.

Vind een apotheek met contract in de Zorgzoeker

Je vindt de gecontracteerde apotheken in de Zorgzoeker.

Bij een apotheek zonder contract
 • Vul samen met je arts of je apotheek dit formulier in
 • Stuur je formulier in een envelop met postzegel naar:

 VGZbewuzt
 T.a.v. Machtigingen
 Postbus 25150
 5600 RS Eindhoven

Zo werkt het met machtigingen

 1. Machtiging aanvragen

  Om een vergoeding te krijgen voor sommige zorg heb je een machtiging nodig.

 2. VGZbewuzt beoordeelt jouw aanvraag

  Vraag je zelf een machtiging aan? Dan ontvang je de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Hierin staat ook wat je vergoed krijgt.

 3. Machtiging gekregen. En nu?

  Dan kun je een afspraak maken met je zorgverlener voor jouw zorg of hulpmiddel.

 4. Afwijzing gekregen. En nu?

  Dit betekent dat je geen vergoeding krijgt. Ben je het hier niet mee eens? Vraag dan opnieuw jouw machtiging aan. En licht hierbij toe waarom je het niet eens bent met de eerdere afwijzing.

Veelgestelde vragen

 • Ga naar de vergoedingenpagina van je behandeling of hulpmiddel. Daar staat duidelijk of je een machtiging moet aanvragen voor deze zorg. Staat er hier niets over vermeld? Dan hoef je geen machtiging aan te vragen.
 • Je kunt het beste vooraf een machtiging aanvragen.Dan weet je nog vóórdat je kosten maakt of je die kosten vergoed krijgt.

 • Je kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Dan bekijken we je aanvraag opnieuw. Het liefst ontvangen we dan van jou of van je zorgverlener extra informatie die aangeeft waarom je wel een vergoeding zou moeten krijgen. Anders bekijken we je aanvraag met dezelfde informatie die we al hadden. En zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn.

 • Dat kan, maar de kans is erg groot dat je inderdaad geen machtiging krijgt. Je zorgverlener weet wanneer je een behandeling vergoed krijgt. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.

 • Dit verschilt per zorgsoort en per zorgverlener. Overleg met je zorgverlener wie de machtiging aanvraagt. Heb je plastische chirurgie of revalidatiezorg nodig? Dan vraagt je zorgverlener je machtiging altijd aan.

 • Je kunt nu een afspraak inplannen bij je zorgverlener om je behandeling te starten. Heb je een aanvraag ingediend voor geneesmiddelen of hulpmiddelen? Dan kun je direct met je toestemmingsbrief naar je leverancier.

 • Dit is een ander soort machtiging. Dat regel je met het machtigingsformulier naastenverstrekking.