Herstel na corona

Heb je ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij je herstel. We vertellen hieronder hoe dit werkt.

Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. Deze regeling is geldig tot 1 januari 2025. Dit staat ook in onze verzekeringsvoorwaarden. Die kun je hier vinden. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt je de nieuwste informatie over herstel na corona. 

Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Hiervoor loopt een landelijk onderzoek waarvoor wij je medewerking vragen via je behandelend therapeut. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover lees je hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?
Heb je moeite met herstellen na COVID-19? Je huisarts beslist of hij je doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van je klachten. Het maakt niet uit of je wel of niet bent getest.

Afbeelding van een stethoscoop
Welke zorg kun je krijgen?
Je kunt paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Je huisarts beslist welke zorg je nodig hebt.

Met de regeling kun je vanaf de start van één of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:
  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt
Als de klachten nog niet verdwenen zijn, kan je soms een vergoeding krijgen voor een 2e behandelperiode. Dit is een periode van maximaal 6 maanden. Je hebt hiervoor een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Er is maximaal 1 keer een verlenging van 6 maanden mogelijk. Je vindt hier alle voorwaarden.

De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden. In de 2e behandelperiode kan je gebruik maken van de volgende paramedische behandelingen:
  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtetiek: 7 uur
  • Logopedie: onbeperkt

Wat betaal je hiervoor?
Je hoeft de zorg zelf niet te betalen als je naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heb je nog ongebruikt eigen risico? Dan betaal je wel eigen risico.

Voor onderzoek worden gegevens over jouw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geef je toestemming. Ook geef je toestemming voor het anoniem delen van gegevens over jouw behandeling met de onderzoekers.

Het tweede deel van het onderzoek is begonnen. Je kunt de vraag krijgen een extra vragenlijsten in te vullen. Of je conditie te laten testen. Je geeft schriftelijk toestemming voor het verzamelen van jouw behandelgegevens. En het delen van jouw gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

De onderzoeksgroep kan jouw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Jouw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Heb je vragen?
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan je vragen aan je huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.