Herstel na corona

Heb je ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij je herstel. We vertellen hieronder hoe dit werkt.

Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. De regeling is geldig tot 1 januari 2024. Dit staat in ons addendum aan de verzekeringsvoorwaarden. De regeling staat in onze verzekeringsvoorwaarden voor 2023. Die kun je hier vinden. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt je de nieuwste informatie over herstel na corona. 

Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Hiervoor loopt een landelijk onderzoek waarvoor wij je medewerking vragen via je behandelend therapeut. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover lees je hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?
Heb je moeite met herstellen na COVID-19? Je huisarts beslist of hij je doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van je klachten. Het maakt niet uit of je wel of niet bent getest.

Afbeelding van een stethoscoop
Welke zorg kun je krijgen?
Je kunt paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Je huisarts beslist welke zorg je nodig hebt.

Met de regeling kun je vanaf de start van één of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:
  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt
Soms mag ook de huisarts of specialist verwijzen voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg. De voorwaarden kun je hier vinden.

De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden. In de 2e behandelperiode kun je gebruik maken van de volgende paramedische behandelingen:
  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtetiek: 7 uur
  • Logopedie: onbeperkt
Ben je opnieuw besmet geraakt met COVID-19 en heb je klachten? Je maakt dan opnieuw aanspraak op de eerste periode van 6 maanden herstelzorg. Je krijgt opnieuw 50 behandelingen fysiotherapie, 10 uur ergotherapie, 7 uur bij de diëtist en onbeperkt logopedie vergoed. Ook dan heb je een verwijzing van je huisarts en of behandelend arts nodig.

Wat betaal je hiervoor?
Je hoeft de zorg zelf niet te betalen als je naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heb je nog ongebruikt eigen risico? Dan betaal je wel eigen risico.

Voor onderzoek worden gegevens over jouw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geef je toestemming. Ook geef je toestemming voor het anoniem delen van gegevens over jouw behandeling met de onderzoekers.

Het tweede deel van het onderzoek is begonnen. Je kunt de vraag krijgen een extra vragenlijsten in te vullen. Of je conditie te laten testen. Je geeft schriftelijk toestemming voor het verzamelen van jouw behandelgegevens. En het delen van jouw gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

De onderzoeksgroep kan jouw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Jouw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Heb je vragen?
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan je vragen aan je huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.