Eigen bijdrage langdurige zorg

Heb je een CIZ-indicatie voor langdurige zorg? Dan vergoedt de overheid de zorgkosten. Deze kosten vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Jij betaalt een eigen bijdrage. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Het CAK berekent jouw eigen bijdrage

Ben je ouder dan 18 jaar en krijg je zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan betaal je een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. En brengt de eigen bijdrage bij jou in rekening.

De hoogte van de eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de volgende 5 gegevens:

  • Jouw inkomen
  • Jouw vermogen
  • Jouw leeftijd
  • Jouw huishouden
  • Jouw zorg

Op de website van het CAK kunt je je eigen bijdrage berekenen.

Jij hoeft niets te doen

Zodra je zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor jouw gegevens naar het CAK. Jij hoeft hier zelf niets voor te doen. Je ontvangt een brief (beschikking) van het CAK waarin staat wat de hoogte van de eigen bijdrage Wlz per maand is. De factuur volgt daarna.

Start betaling eigen bijdrage

  • Vanaf de dag dat je de sleutel van jouw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat je wordt opgenomen
  • Vanaf de startdatum van jouw persoonsgebonden budget (pgb). Of de startdatum van jouw zorg thuis via zorg in natura
  • Wacht je in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het CIZ al een eigen bijdrage
  • Ontvang je zorg thuis, terwijl je wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. Je betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling

Belastingvoordeel en compensaties

Leven met een ziekte of beperking brengt kosten met zich mee. Niet alleen extra kosten voor zorg, maar ook voor vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Een deel van deze kosten kun je terugvragen of compenseren. De belangenvereniging Iederin, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft voor jou op een rijtje gezet welk belastingvoordeel er is en welke compensaties er zijn.

Ben je dubbel verzekerd?
Soms krijg je dezelfde zorg vergoed vanuit je aanvullende verzekering én vanuit de Wet langdurige zorg. Controleer jouw aanvullende verzekering.