Grensarbeiders

Woon je in België of Duitsland en werk je in Nederland? Dan ben je een grensarbeider en in Nederland verzekeringsplichtig. Hieronder lees je meer over hoe dit werkt. En vertellen we je hoe je een S1-formulier (E016) aanvraagt.

Snel naar

Medische zorg en zorgverzekering

 • Woon je in België of Duitsland en werk je in Nederland? Dan ben je verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Je bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. Je moet dan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk kan dat bij VGZbewuzt.

 • Naast de medisch zorg waarop je in Nederland recht hebt, kun je ook medische zorg in jouw woonland krijgen. Met een zogenaamd S1-formulier (E106) kun je je inschrijven bij een verzekeraar in jouw woonland.

  Woon je in België?

  Dan meld je je met het formulier bij de Mutualiteit – je betaalt een soort administratiekosten.

  Woon je in Duitsland?

  Dan meld je je met het formulier aan bij de Krankenkasse. Bij de Krankenkasse betaal je hiervoor een soort administratiekosten.

   

 • Met een S1-formulier (E106) kun je je inschrijven bij een verzekeraar in jouw woonland. Daarmee krijg je naast de medisch zorg waarop je in Nederland recht hebt ook medische zorg in jouw woonland. Het S1-formulier ontvang je automatisch wanneer je je bij VGZbewuzt hebt aangemeld voor een zorgverzekering. Ben je al verzekerd bij VGZbewuzt en verhuis je naar het buitenland? Vraag dan een S1-formulier aan via de klantenservice.
 • Ben je bij VGZnewuzt verzekerd? Dan heb je zowel in Nederland als in je woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan je in je woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer je je met het S1-formulier (E106) ook in je woonland hebt geregistreerd, heb je ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeer wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld wordt niet alles vergoed. Je kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kun je inwinnen bij de Mutualiteit.

 • Ben je als grensarbeider in Nederland werkzaam? Dan ben je verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je recht op de zorg die in die wet is geregeld. In je woonland (België of Duitsland) heb je recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.

 • Omdat je in Nederland werkt, moet je je volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij VGZbewuzt. Je betaalt hiervoor aan VGZbewuzt een nominale premie. Wij bepalen elk jaar wat deze premie is. Je werkgever houdt deze premie en eventueel de premies voor de aanvullende verzekeringen in op je salaris en draagt die vervolgens af aan VGZbewuzt. 

  Informeer bij de Belastingdienst of u recht heeft op zorgtoeslag

  Verder betaal je via je salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De Nederlandse overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Wil je weten wat dit inkomensafhankelijke deel is? En of je mogelijk recht hebt op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Eigen risico en assurantiebelasting

 • Als je in Nederland verzekerd bent, heb je te maken met een verplicht eigen risico. Dit risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2020 bedraagt dit verplicht eigen risico € 385 per jaar (net als in 2019). Je kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat door de Nederlandse zorgverzekeraar vastgesteld wordt. Het verplicht en vrijwillig eigen risico verrekenen we met de zorg uit de basisverzekering. Dit geldt dus niet op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen. Alleen wanneer medische kosten in je woonland worden vergoed (via het S1/E106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlands verplichte eigen risico. Als je de kosten rechtstreeks bij VGZbewuzt declareert, verrekenen wij deze kosten wel met het eigen risico. Dit geldt ook voor medische kosten van de zorg die je in Nederland krijgt hiermee verrekend. 

   

 • Als Belgische grensarbeider ben je zogenaamde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaal je over de aanvullende verzekering die je bij VGZbewuzt afsluit. De Belgische Taksen betaalt je, net als de premie voor jouw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, aan ons, dus aan VGZbewuzt. Wij betalen deze belasting, de 'taksen', daarna aan de Belgische overheid.

Gezinsleden meeverzekeren

 • Als je gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze zijn daarom niet verzekeringsplichtig in Nederland. Of je gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met je meeverzekerd zijn, beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. Je moet daar dan wel ingeschreven zijn met het S1/E106-formulier.

 • Heb je gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet je voor hen een Zorgverzekeringswet-bijdrage betalen aan het CAK. Je wordt hierover door het CAK geïnformeerd. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.