Wat krijg ik vergoed?

Voor de declaratie van het persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging zijn maximumtarieven afgesproken. Wil je meer betalen dan deze vastgestelde bedragen, dan is dit voor eigen kosten.

Maximale tarieven per 1 januari 2023

Een formele zorgverlener (bijv. thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de rekening.
Een informele zorgverlener (bijv. familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener.
Persoonlijke verzorging € 39,63 per uur € 24,12 per uur
Verpleging € 59,08 per uur € 24,12 per uur
Bovenstaande tarieven zijn all-in tarieven. Dit betekent dat reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten al in het tarief zijn meegenomen.

Extra informatie

  • De zorgverlener geeft zelf de inkomsten vanuit het pgb door aan de belastingdienst vanwege de loonbelasting. Dit geldt niet voor declareren via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Je krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit kun je zelf in jouw eigen administratie bijhouden.
  • Het niet gedeclareerde deel van je budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
  • Teveel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) wordt niet vergoed.

Direct naar