Pgb wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in je situatie en heeft dit te maken met jouw pgb? Of wil je jouw pgb stopzetten? Dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van je.

Wat wijzigt in jouw situatie?

 • Vul dan deel 1 en 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  VGZbewuzt
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  VGZbewuzt
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Op vakantie in Nederland 

  • Heb je al een pgb en gaat jouw zorgverlener met je mee? Dan hoef je niets te doen. Je mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals je gewend bent.
  • Heb je al een pgb en gaat jouw zorgverlener niet met je mee? Hier is geen apart pgb voor. Bel een thuiszorgorganisatie in de buurt van je verblijf. In de Zorgzoeker vind je gemakkelijk en snel een thuiszorgorganisatie met contract. Zoek op ‘verpleging en verzorging’. De thuiszorgorganisatie declareert rechtstreeks bij ons. In deze periode kun je geen gebruikmaken van jouw pgb.

  Op vakantie in het buitenland

  • Heb je al een pgb en gaat jouw zorgverlener met je mee? Dan hoef je niets te doen. Je mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals je gewend bent.
  • Heb je al een pgb en gaat jouw zorgverlener niet met je mee? En heb je in het buitenland zorg nodig? Zoek dan zelf een zorgverlener uit, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie in de buurt van je verblijfplaats. Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: je krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed van een formele zorgverlener.  

  Tip: Vraag deze zorg altijd minstens 2 maanden voordat je op vakantie gaat aan. Zo voorkom je financiële verrassingen achteraf.

 • Vul het wijzigingsformulier in en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  VGZbewuzt
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat je gestopt bent met jouw pgb. Wij kunnen je het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van jouw wettelijk vertegenwoordiger
  • Jouw wettelijk vertegenwoordiger wijzigt
  • Je wordt langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis 

  Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar:

  VGZbewuzt
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat de wijziging is ingegaan. Wij kunnen je het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

Direct naar